måndag 16 juni 2008

Corporate Social Responsibility (CSR)

Johanna (Lilla Jojo) skriver ett intressant inlägg om Corporate Social Responsibility (CSR), "Ett liv värt 22 ooo kr". Johanna skriver att socialt ansvarstagande blir ett allt viktigare marknadsföringsredskap för företagen och menar samtidigt "steget från ord till handling i många fall mycket långt".

Lund & uppsatsskrivande

2006 skrev jag min magisteruppsats inom CSR, där resultatet fick namnet: "Smickrande kapitalist eller sann idealist?" (corporate social responsilibilty, Legitimitetsteori, intressentteori, corporate social performance, management).


Bild.

Skälen till CSR är många - och området tycks ständigt befinna sig i en konflikt mellan ansvarsfullt företagande kontra vinstmaximering. Trenden att lyfta upp "sociala frågor" växer sig dock allt starkare, oavsett motiv. Företag tycks inse att den "publika imagen" (goodwill) utgör en viktig framgångsfaktor för dess långsiktiga överlevnad.


Arcelus och Schaefer (1982) menar att företag bör göra det sociala ansvarstagandet till en del av de strategiska frågorna, vilket innebär att man inte bara kan se sociala krav som ett problem, utan även som en möjlighet. (Källa: Social Demands as Strategic Issue, Strategic Management Journal 3).

Så finns det givetvis de som hävdar motsatsen. Davis (1973) menar att företag endast skall syssla med sådant som ligger i linje med deras syfte – och att socialt ansvarstagande sällan faller innanför denna defenition. (Källa: The Case for and Against Business Assumption of Social Responsbilities, Academy of Management Journal).


Bild.

I vår uppsats tittade vi närmare på hur svenska börsnoterade företag redogör för sitt sociala ansvarstagande gentemot sina egna intressenter. Vår metod bestod i att studera/analysera uttalanden i företagens årsredovisningar. Vi undersökte huruvida företag ser CSR som ett MÅL i sig, eller som ett MEDEL att uppnå annan vinning (nästan uteslutande ekonomisk sådan). Slutsatserna kan ni läsa här.

Reflektion

Min reflektion kring det hela är att CSR drar sig allt starkare mot att bli en marknadsföringsfråga för varumärken, med en strävan att skapa positiva associationer.

Prarellt med denna trend löper det faktum att nätetet (med dess transparenta natur) gör att utväxling av information växer i samma takt som intresset kring ett specifikt ämne ökar. "De små människorna" kan nu kan gå samman och påverka i de stora frågorna - via bloggar och andra kanaler.

Det blir därmed svårare för företag att ladda sina varumärken med "falska värden". Exempel på intressanta bloggar som lyfter upp CSR-relaterade frågor till ytan är:
Det blir alltså svårare för "oetiska" företag att gömma sig bakom fina ord och falska fasader.

1 kommentar:

Anonym sa...

mycket intiresno, tack