onsdag 28 maj 2008

Det tickar uppåt

HUI (Handelns Utredningsinstitut) & Posten släpper med jämna mellanrum "e-barometern". Den senaste rapporten (Q1, 2008) visar bla följande:

  • E-handelns försäljning steg under det första kvartalet 2008 med 17,8 procent jämfört med första kvartalet 2007.
  • Prognosen för e-handelns omsättning 2008 är 21 miljarder kronor. E-handeln skulle därmed utgöra 4 procent av försäljningen i den totala detaljhandeln.
  • Framtidstron är fortsatt stark bland såväl e-handelsföretagen (70%) som bland konsumenten (82%).

Vad det gäller rapporter så vill DIBS inte vara sämre. Jag fick precis "DIBS e-handelsindex, maj 2008" på mailen.
  • I genomsnitt har svenskarna handlat för 6575 SEK under de senaste 6 månaderna.
  • De 25-34-åriga är de mest aktiva näthandlarna. I denna grupp har 96% handlat på nätet de senaste 6 månaderna. På andraplats hamnar gruppen 35-44-åringarna.
  • Det finns fler fördelar med att handla över nätet. För konsumenterna är det primära motivet möjligheten att spara tid och att kunna handla utanför de vanliga öppettiderna. Tidigare var det lägre priser som var den viktigaste drivkraften.
  • Män och kvinnor uppvisar stora skillnader i inköp av de olika varugrupperna. Skillnaden är mest markant för "elektronik" och "kläder och skor". 69 % av männen har de senaste 6 månaderna handlat elektronik. Siffra för kvinnor visar på 38%. Vad det gäller "kläder och skor" gäller det motsatta förhållandet. I denna kategori har 54% av kvinnorna handlat de senaste 6 månaderna, medan endast 25% av männen har köpt kläder/skor under samma tid.

Inga kommentarer: